۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
maghale02

مشخصات استاندارد برای پوشش های آکریلیک مایع مورد استفاده در بام

مقدمه: ASTM-6083  عنوانی است برای ((مشخصات استاندارد پوشش های آکریلیک مایع مورد استفاده در بام)) که در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان کمیسون پوشش و ضد آب […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بام خنک (cool roof sys)

مروری بر سیستم های سقف خنک که سقف های موجود را از صدمه دیدن بیشتر از نور خورشید محافظت می نماید. هیچ چیزی به اندازه نور […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اثر برگ لوتوس

برگ نیلوفر آبی نزد مردم شرق آسیا مظهر پاکی و طهارت بوده، مقدس به شمار می آید. بدین جهت که توانایی خشک و تمیز ماندن در […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۶

چگونه با سیمان نمای زیبا داشته باشیم؟

بیش از ۱۹۰ سال از شروع مصرف انبوه سیمان پرتلند در دنیا می گذرد. درحال حاضر این محصول بصورت یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در سطح […]
۲۲ اسفند ۱۳۹۵

لاتکس یعنی چه؟

لاتکس یعنی چه؟ فرهنگ استفاده از مواد شیمیایی سبز ، اهسته به کشور عزیزمان راه می یابد ساخت و ساز با روش های سنتی ؛ باعث […]
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
maghale02

مشخصات استاندارد برای پوشش های آکریلیک مایع مورد استفاده در بام

مقدمه: ASTM-6083  عنوانی است برای ((مشخصات استاندارد پوشش های آکریلیک مایع مورد استفاده در بام)) که در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان کمیسون پوشش و ضد آب […]
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

بام خنک (cool roof sys)

مروری بر سیستم های سقف خنک که سقف های موجود را از صدمه دیدن بیشتر از نور خورشید محافظت می نماید. هیچ چیزی به اندازه نور […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اثر برگ لوتوس

برگ نیلوفر آبی نزد مردم شرق آسیا مظهر پاکی و طهارت بوده، مقدس به شمار می آید. بدین جهت که توانایی خشک و تمیز ماندن در […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۶

چگونه با سیمان نمای زیبا داشته باشیم؟

بیش از ۱۹۰ سال از شروع مصرف انبوه سیمان پرتلند در دنیا می گذرد. درحال حاضر این محصول بصورت یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در سطح […]